persmoment Kamp C

De klimaatproblematiek is actueler dan ooit, ook in de provincie Antwerpen. Steeds meer burgers groeperen zich om samen duurzame energie op te wekken. Kamp C inspireerde de voorbije maanden verschillende lokale burgergemeenschappen om zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen in te zetten in hun buurt om zo samen stroom op te wekken. Elektrische deelwagens, elektrische deelbakfietsen, een opslagbatterij, een mini-warmtenet, individuele warmtepompen, … willen de Antwerpenaren graag met hun buren delen, zo blijkt.

 

Het Interreg Noord-West-Europa-project cVPP (community-based Virtual Power Plant) inspireerde 8 gemeenschappen die samen energie opwekken. Het gaat om:

 

1. ZuidtrAnt cvba-so & Stalinsstraat / Deurne

2. Klimaan CV / Bonheiden

3. Burgerlijke Maatschap Gummaar / Mechelen

4. Zonnewijzer / Wijgmaal (Leuven)

5. Buurtsalon Vaart / Turnhout

6. Energieteam Beerse / Beerse

7. Zonnewind CVBA / Zandhoven – Zoersel

8. Cohousing Ekelen / Herentals

 

Doen ! Open Oproep voor 3 burgerinitiatieven

Om de deelnemende gemeenschappen van het traject een duwtje in de rug te geven, lanceerde Kamp C een Open Oproep “Welke rol kan jouw gemeenschap spelen in de energietransitie?”. Acht initiatieven beantwoordden de Open Oproep met inspirerende projectideeën.

 

De cVPP-projectpartners (Technisch Universiteit Eindhoven, EnerGent, DuneWorks en Stichting Duurzame Projecten Loenen) hebben de volgende winnende gemeenschappen gekozen:

1.       ZuidtrAnt cvba-so & Stalinsstraat, in Deurne: “De zon is er voor iedereen en de buurt is er voor elkaar, we zetten in op energiedelen.”

2.       Klimaan CV met gemeente Bonheiden: “Concrete, rendabele en duurzame projecten met 100% rechtstreekse burgerparticipatie.”

3.       Burgerlijke Maatschap Gummaar uit Mechelen: “Wij kiezen toekomstgericht om Bijna Energie Neutraal, energie efficiënt en CO2 vrij te bouwen.”

 

De winnaars zullen de fase ‘Doen’ doorlopen onder begeleiding van de cVPP-projectpartners aan de hand van gepersonaliseerde workshops en krijgen een startbedrag van 2000 euro.

 

“Deze projecten waren het meest innoverend. De jury beoordeelde de projecten op vragen als: Wat wil de gemeenschap realiseren inzake energietransitie en CO2-reductie en met wie? Hoe wil de gemeenschap dit realiseren? Waarvoor zou de gemeenschap de 2000 euro inzetten?”, legt Maro Saridaki, projectverantwoordelijke bij Kamp C uit.

 

Als provinciebestuur vinden we participatie en cocreatie heel belangrijk. Burgers zijn vaak een deel van de oplossing, zeker wanneer het om duurzaamheid gaat. Vandaag zetten we 8 waardevolle lokale initiatieven en 3 laureaten in de kijker, in de hoop dat er nog heel veel zullen volgen.”, stelt Kathleen Helsen, voorzitter van Kamp C en gedeputeerde voor Europese samenwerking.

 

Kamp C was dit voorjaar de locatie voor het Dromen-Durven-Doen-traject van het community-based Virtual Power Plant-project (cVPP). Met deze reeks heeft Kamp C meer dan 100 deelnemers aan boord gekregen in de energietransitie. Dit traject richtte zich voornamelijk op het inspireren, informeren en ondersteunen van burgers en burgerinitiatieven die hun rol in de energietransitie willen definiëren en toepassen. Hoe kunnen burgers, samen, collectief energie opwekken, consumeren en delen? Wat heb je nodig om een virtuele energiecentrale op te zetten met je gemeenschap? Wie heb je nodig, zowel intern als extern? Waar wil je naartoe? Met behulp van de expertise van de sprekers, konden de deelnemers deze vragen beantwoorden en vervolgens een roadmap uitstippelen. Tal van interessante sprekers en cases passeerden de revue, met tastbare voorbeelden van burgers en initiatieven die de uitdaging aangingen in de energietransitie op hun eigen manier.

 

Internationale samenwerking

De community-based Virtual Power Plant (cVPP) is een bottom-up model, men vertrekt vanuit burgerinitiatieven, waarin gemeenschappen zonnepanelen en andere bronnen van duurzame energie kunnen aansluiten op een energiemanagement systeem (EMS), eventueel gecombineerd met stroomopslag, zodat vraag- en aanbod van energie lokaal op elkaar kan afgestemd worden.

 

In het kader van het Interreg North-West Europe-project, dat onder leiding staat van de Technische Universiteit Eindhoven, worden er in Nederland (Loenen), Ierland (Tipperary) en België (Gent) drie pilot cVPP’s ontwikkeld. Kennis en ervaring uit de pilots zullen de winnende gemeenschappen helpen om tot hun eigen cVPP te komen. Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners nemen deel aan het project dat loopt tot 19 september 2020. Het partnerschap krijgt een Europese subsidie van 3.663.205,49 euro. De provincie Antwerpen draagt 88.572,60 euro bij.

 

Meer info

Meer info:

https://www.kampc.be/innovatie/projecten/cvpp-startpagina

PERSINFO & INTERVIEWS

Beleidsverantwoordelijke:
Kathleen Helsen, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Europese Samenwerking, voorzitter van Kamp C

Perscontact: Johny Geerinckx
M 0485 99 72 97
E Johny.GEERINCKX@provincieantwerpen.be

Dienst:
Diana Grasso, Kamp C
T 014 27 96 65, M 0470 66 32 27
E diana.grasso@kampC.be

#kampC: Kamp C wil de transitie naar een duurzame samenleving versnellen door te focussen op twee principes: duurzaamheid en innovatie. Beide met de focus op de bebouwde omgeving en transitie als driver.

 

 

 

Share this

Tweet Share