Regional Meeting - Innovative Energy Carriers of the Future

LAB.073, Orthen 63, 5231 XP, 's-Hertogenbosch

14 November 2018

U bent van harte welkom om in gesprek te gaan met diverse lokale, regionale en nationale spelers in de duurzame mobiliteit en de innovatieve energiedragers: het Rijk, provincies en gemeenten, kennisinstellingen, regionale samenwerkingsverbanden en het bedrijfsleven. We horen graag of u wilt deelnemen via regiobijeenkomsten@emma.nl.

Programma 

12.30 – 12.45 uur

Ontvangst met koffie en thee

12.45 – 13.00 uur

Dagopening door Els de Wit (IenW)

13.00 – 13.30 uur

Icoonprojecten eXentr en Project H2-Share | presentatie en paneldiscussie

13.30 – 14.15 uur

Eerste ronde werksessies

  1. Icoonproject eXentr
  2. Icoonproject Project H2-Share
  3. Snelkookpan voorwaarden opschaling duurzame mobiliteit

14.15 – 14.30 uur

Pauze

14.30 – 15.15 uur

Tweede ronde werksessies

  1. Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport (DKTI-Transport) – RVO
  1. Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Duurzame Mobiliteit – IenW
  1. AFID Aanleg van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen – IenW
  1. CO2- en luchtkwaliteit-effecten van regionaal beleid – IenW

15.15 – 15.30 uur

Pauze

15.30 – 16.15 uur

Plenaire afsluiting

16.15 – 17.00 uur

Netwerkborrel   

Share this

Tweet Share