Bekijk het webinar over pilootproject Kortrijk en streekvisie rond duurzame warmte

Bekijk het artikel op de website van Warmtenet Kortrijk.

Vorige donderdag (12/12/19) organiseerden de Vlaamse partners binnen het HeatNet NWE-project een webinar over het warmtenet op Kortrijk Weide en de langetermijnvisie rond duurzame warmte voor de volledige Leiestreek.

De deelnemers kregen een korte introductie over het HeatNet NWE-project en het principe van de vierde generatie warmtenetten. Daarna kwam de Warmteambassadeur van Kortrijk aan bod met het verhaal rond de opzet van het warmtenet op Kortrijk Weide, de specificaties van het systeem en de toekomstplannen. Ook de lessons learned en de struikelblokken bij het uitbouwen van het warmtenet werden belicht. Leiedal gaf daaropvolgend een overzicht van hoe de Leiestreek duurzaam verwarmd kan worden en wat er nodig is om binnen de regio tegen 2050 energieneutraal te zijn. Het webinar werd afgesloten met een reeks vragen en antwoorden. We mochten een 33 tal inschrijvingen noteren.

Benieuwd naar deze webinar? Bekijk het hieronder!

De presentatie zelf kan je hieronder downloaden.

Share this

Tweet Share