Bouw QCAP-detector in volle gang aan Radboud Universiteit

De afgelopen maanden heeft de Trace Gas-onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit gewerkt aan de bouw van een sensorsysteem voor een mobiele gasdetector. Dit systeem zal rechtstreeks gasmonsters uit de opslagruimtes testen. De uitdaging is om het systeem 24/7 operationeel te krijgen bij alle mogelijke temperaturen en weersomstandigheden.

De metingen worden volledig autonoom uitgevoerd door een lasersensor in een afgeschermde, temperatuurgecontroleerde eenheid. Als het systeem eenmaal operationeel is, neemt het regelmatig monsters in de opslagruimten door gasmonsters uit de ruimten via buizen naar de detector te zuigen. Daar wordt het gasmonster gecontroleerd op sporengassen, die op bederf, vergisting en rijping duiden. Om de tien minuten wordt een andere ruimte bemonsterd. De operator ontvangt de resultaten via wifi.

Onlangs is de groep erin geslaagd een systeem in het laboratorium operationeel te krijgen, waarmee gassen worden gedetecteerd en gerelateerde gassen worden geïdentificeerd. Maar om in een vroeg stadium een afname van de fruitkwaliteit te kunnen vaststellen, moeten ze de specificiteit en de gevoeligheid nog verbeteren. Ondertussen is het sensorsysteem geïntegreerd in een volledige mobiele detector. Als het goed is, vinden de eerste proeven met dit prototype eind 2018 plaats in het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) in Leuven.

Share this

Tweet Share