Eerste metingen aan appels en bosbessen in Jork

Het ‘Altes Land’ in Duitsland is het grootste aaneengesloten fruitteeltgebied in Noord-Europa. Op ongeveer 10.000 hectare worden met name pit- en steenvruchten geteeld. Een groot gedeelte bestaat uit appels, met een oogstvolume van meer dan 3 miljoen ton. Het onderzoekscentrum Esteburg in Jork is onderdeel van de ‘Landwirtschaftskammer’ (LWK) en vormt het centrale aanspreekpunt voor fruitboomonderzoek in Noord-Duitsland. De afdeling fruitopslag en fruitkwaliteit van Esteburg heeft de leiding over de opslagproeven met appels en bosbessen in het kader van het QCAP-project. Er is rechtstreeks contact met de telers via de fruitadviseringsdienst van het Altes Land (OVR), die adviezen geeft aan fruittelers in de regio en elders in Duitsland.

Het eerste opslagseizoen voor blauwe bessen binnen het QCAP-project werd afgerond in november 2017, de appelopslagproeven duurden tot mei 2018. Het fruit werd getest op stevigheid en suiker- en zuurgehalte. Verder werd het gehalte van de stoffen aceetaldehyde, ethylacetaat en ethanol in het vruchtensap bepaald met de gaschromatograaf. De luchtmonsters uit de opslagruimtes werden naar projectpartner Cranfield University in Engeland gestuurd voor verdere analyse van de vluchtige stoffen. Zo kunnen de projectpartners samen uitzoeken wat het verband is tussen de gassen die door het fruit worden uitgescheiden en verschillende afbraakprocessen die invloed hebben op de fruitkwaliteit.

In het volgende opslagseizoen gaat Esteburg experimenten doen met het zuurstof- en kooldioxidegehalte in de opslagruimtes, om uit te vinden welke omstandigheden leiden tot opslagziektes. Ook zal er een nieuw laserprototype, gebouwd door projectpartner NKT, worden getest in de experimentele opslagruimtes in Esteburg. Met deze laser kunnen de door het fruit afgegeven gassen veel preciezer gedetecteerd worden, zodat een nauwkeurigere inschatting gemaakt kan worden van de kwaliteit van het fruit in de opslagruimtes.

Share this

Tweet Share