Goede afstemming tussen QCAP partners essentieel

In QCAP werken 7 partners en 5 associate partners toe naar één gezamenlijk doel: een monitoringssysteem voor groente en fruit in opslagruimtes. Goede samenwerking is daarbij essentieel. Associate professor dr. Frans Harren van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft als projectleider de taak om de voortgang van het project te bewaken en in goed overleg met de partners de doelstellingen van het project te behalen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn taken uitvoert? En hoe stem je de timing goed op elkaar af? Hij geeft een inkijkje in zijn werk.

 

 

Waarom bent u dit project gestart?

“Mijn groep is gespecialiseerd in de ontwikkeling van gasdetectoren waarmee heel kleine hoeveelheden gassen in complexe mengsels gemeten kunnen worden. Die gassen meten we met behulp van lasers. Bij een Europese bijeenkomst kwam ik via CSEM (Neuchatel, Zwitserland) in contact met NKT Photonics (Kopenhagen, Denemarken), die gespecialiseerd zijn in supercontinuum laserbronnen. Hiermee kunnen een groot aantal verschillende gassen tegelijk gemeten worden. Aangezien wij al ervaring hadden met toepassingen van fotonica in de agro/food, dachten wij gelijk aan de monitoring van groente en fruit. Gezien de enorme volumes in Europa, kunnen we daar een heel grote impact bereiken, zowel economisch als op het gebied van duurzaamheid.”  

 

Bent u tevreden met de voortgang van het project?

“Het gaat over het algemeen zeer voorspoedig. NKT Photonics heeft de nieuwe laser heel snel kunnen leveren en dat gaf ons gelijk een vliegende start. Door goed contact tussen de bedrijven, onderzoeksinstellingen en de partners die het systeem uiteindelijk moeten gaan produceren, kwam er ook in een vroege fase duidelijkheid over de randvoorwaarden waaraan het systeem moest voldoen. Inmiddels zijn er twee prototypes van het monitoringssysteem gereed. Deze staan nu in Jork en Cranfield waar metingen worden gedaan met appels, blauwe bessen en aardappels. Vorig jaar hebben we met het eerste prototype al mooie meetresultaten gekregen van peren in CA-bewaring (Controlled Atmosphere) in Leuven.”

 

Zijn er nog onverwachte wendingen geweest?

“Het ontwikkelen van een sensor voor de nieuwe laser kostte meer tijd dan we dachten. Dit had te maken met de ontwikkeling van de individuele componenten: het gasbehandelingssysteem, de software en de elektronica. Ook hadden we meer tijd nodig om het systeem goed te testen. Deze vertraging heeft uiteraard invloed op alle andere onderdelen van het project, dus dan is een goede afstemming tussen alle partners essentieel. Gelukkig doet iedereen zijn best om mee te bewegen met het project en hebben we een half jaar verlenging gekregen van de subsidieverstrekker Interreg.”

 

Hoe ziet u de toekomst?

“Om de toepassing van het monitoringssysteem te realiseren, moet een commercieel prototype ontwikkeld worden. Hiervoor hebben we als Radboud Universiteit bij de EU een subsidieaanvraag gedaan samen met NKT Photonics, gas-sensorfabrikant SenseAir, en Storex (QCAP-partner) producent van apparatuur op het gebied van CA-bewaring. Ik hoop dat het monitoringssysteem in 2023 commercieel verkrijgbaar is voor verschillende soorten groente en fruit.”

Share this

Tweet Share