GroentenFruit Huis spiegelt innovatie aan dagelijkse praktijk

“Vanuit GroentenFruit Huis willen we het QCAP project graag hulp bieden ten behoeve van de meest optimale productkwaliteit bij onze leden"

Branchevereniging GroentenFruit Huis slaat als QCAP associate partner een brug tussen het onderzoek en de praktijk. Daco Sol, Programmamanager Logistiek, Toezicht & Supply Chain, legt uit wat deze rol precies inhoudt en welke stappen er volgens hem nog nodig zijn voor een succesvolle marktintroductie van het monitoringssysteem. Ook vragen we hem naar zijn visie als aardappelteler, zou hij het QCAP systeem zelf aanschaffen voor zijn oogst?

 

Welke rol heeft GroentenFruit Huis tot nu toe gehad in het QCAP-project?

“Wij kijken kritisch mee met de ontwikkeling van het monitoringsysteem, vanuit bij ons bekende praktijkwensen. In de projectmeetings stellen wij bijvoorbeeld vragen over de nauwkeurigheid van de metingen, de correlatie met de productstatus en hoe het systeem gekoppeld kan worden met huidige meetsystemen. Door hierin gezamenlijk op te trekken kunnen we het product zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de sector. In een later stadium kunnen wij ook de contacten leggen tussen de projectpartners en klimaatopslagbedrijven.”

 

Wat vindt u de grootste meerwaarde van het QCAP monitoringsysteem?

“Een nieuw monitoringssysteem voor klimaat en productgedrag is interessant als het een betere sturing mogelijk maakt, of bij gelijke kwaliteit, gebruikersvriendelijker of voordeliger is. Bij QCAP zit de kracht in de verfijnde techniek, die een meerwaarde biedt door het kwaliteitsbehoud van producten te vergroten en verliezen te beperken.”

 

Aan welke eisen moet het systeem voldoen voor een succesvolle marktintroductie?

“Naast een geavanceerde sensor en adequate software is ook het industriële ontwerp belangrijk: het systeem moet bij voorkeur koppelbaar zijn met bestaande systemen en moet onderhoudsarm zijn. Een ander essentieel onderdeel is de bediening. Je wilt makkelijk kunnen inregelen en instellen waar de metingen plaats vinden en met welk interval. Als de kwaliteit achteruit gaat, moet je dit snel kunnen zien om tijdig actie te kunnen ondernemen om uitbreiding van problemen te voorkomen. De combinatie van goede metingen en de juiste interpretatie van de data maakt het verschil tussen topkwaliteit of ongewenste kwaliteitsverliezen.” 

 

Hoe verwacht u dat deze marktintroductie gaat verlopen?

“Ik verwacht dat het systeem niet alleen interessant gaat zijn voor belangrijke bewaarproducten, zoals appels en peren, maar ook voor andere producten met een geavanceerd rijpingsproces. Doordat er acht gassen tegelijkertijd gemeten worden, zou het systeem ook daarvoor de vereiste finesse kunnen bieden.”

 

U bent zelf ook een teler. Heeft u zelf interesse om het systeem te gaan gebruiken?

“Het QCAP-monitoringssysteem is een heel mooi en innovatief product. Voor deze keuze zal ik dezelfde rekensom maken als andere telers: ik zet de investering af tegen de verwachte opbrengsten. De opbrengsten staan dan gelijk aan de verliezen die ik kan gaan voorkomen, zowel in gewichtsafname als kwaliteit. Hoe deze rekensom uitvalt kan ik nu nog niet zeggen. Hierover verwacht ik de komende tijd praktijkgerichte data vanuit het project. De komende jaren wordt gewerkt aan de praktijkafstemming en de marktintroductie van deze nieuwe techniek. Dit wordt  heel interessant om te volgen voor zowel bewaarders van groenten en fruit als van aardappels.”

Share this

Tweet Share