MAX-FRESH-project brengt QCAP-monitoringsysteem op de markt

Het QCAP-project resulteerde in een unieke ISS-Monitor: 's werelds eerste geautomatiseerde spoorgassensor die tegelijkertijd en realtime lage concentraties meet van zeven verschillende vluchtige stoffen die wijzen op rijping, fermentatie, beschadiging of rotting van opgeslagen fruit. Als er ongunstige omstandigheden worden gedetecteerd, genereert de ISS-Monitor geautomatiseerde waarschuwingen zodat de klant tijdig en effectief kan ingrijpen. De ISS-Monitor kan de verliezen van opgeslagen versproducten met 50% verlagen, de opslagtijd met 20% verlengen en het gebruik van chemicaliën na de oogst met 50% verminderen.

Tijdens het MAX-FRESH-project zullen de laatste stappen worden gerealiseerd die nodig zijn om de ISS-Monitor daadwerkelijk op de markt te brengen. Het MAX-FRESH-project zal worden uitgevoerd door een aanvullend consortium van drie toonaangevende industriële partners – Storex, Senseair en NKT – en één academische partner, te weten de Radboud Universiteit. Deze partners zullen hoogstaande technologie combineren met unieke expertise. Na afronding van het MAX-FRESH-project in 2023 zal de ISS-Monitor een grote impact hebben op het mondiale voedselproductiesysteem door een bijdrage te leveren aan de duurzame productie van voedsel voor de alsmaar groeiende wereldbevolking.

QCAP-projectleider Frans Harren: “Voor de ontwikkeling van zo'n monitoringssysteem is samenwerking tussen kennisinstituten, hightechbedrijven en landbouworganisaties essentieel. In het QCAP-project hebben we deze samenwerking vanuit de Radboud Universiteit gecoördineerd, maar hoe verder we komen, hoe meer het voor de hand ligt dat een commerciële partij de kar trekt. Daarom neemt Storex het stokje nu over. Zij hebben de connecties met de markt en ik heb er alle vertrouwen in dat zij het systeem succesvol bij de sector kunnen introduceren.”

 

 

Share this

Tweet Share