Op weg naar een innovatief opslagcontrolesysteem

Een aanzienlijk deel van de groente- en fruitproductie gaat verloren door bederf tijdens de opslag. Diverse stakeholders uit Noordwest-Europa hebben daarom de krachten gebundeld om een betaalbaar instrument te ontwikkelen, waarmee de kwaliteit van deze producten continu bewaakt kan worden. Dit nieuwe instrument bevat een innovatieve gasdetector die tegelijkertijd acht verschillende gassen meet, die bij aardappels en fruit vrijkomen. Het QCAP-project streeft ernaar om in 2019 tot een prototype te komen.

Welke gassen kunnen worden gemeten?
De detector geeft actuele informatie over gassen die vrijkomen tijdens het rijpen (ethyleen, CO2), fermenteren (ethanol, acetaldehyde, ethylacetaat), rotting (methanol, aceton) en door beschadiging (ethaan). Samen geven deze gassen zeer nauwkeurige informatie over de toestand van het product.

Hoe werkt de detector?
Lucht afkomstig uit de opslagruimte, stroomt door een meetcel waar een laserstraal doorheen geschoten wordt. Afhankelijk van de gassen in het luchtmonster worden specifieke kleuren van de laserbundel geabsorbeerd. Door dan de lichtintensiteit aan het einde van de meetcel te meten, kan op een uiterst gevoelige manier de samenstelling van het gasmengsel op sporengassen onderzocht worden. De gevoeligheid is beter dan een op de tien miljoen gasdeeltjes. De uitdaging bij dit project is om binnen zeer korte tijd een 'vingerafdruk' van de gassamenstelling te krijgen.

Is het controlesysteem gebruiksvriendelijk?
De complexe gegevens van de detector worden via een interface omgezet naar een eenvoudig signaal, bijvoorbeeld een groen signaal dat de kwaliteit van de producten nog uitstekend is, en anders een oranje of rood signaal. Zo weet de gebruiker precies wanneer en hoeveel de condities van het product gaan teruglopen en hij het product moet verkopen. Of anders dat hij de opslagcondities moet aanpassen. Het controlesysteem wordt samen met boeren en opslagbedrijven getest en geoptimaliseerd.

Voor welke producten is het controlesysteem bedoeld?
Het systeem wordt in eerste instantie toegepast bij de opslag van appels, peren, bosbessen en aardappelen, die samen een belangrijk deel van de agro-food sector in Noordwest-Europa vormen. In de toekomst kan het echter ook worden gebruikt voor andere versproducten.

Hoe betaalbaar is het systeem voor boeren?
De terugverdientijd wordt geschat op twee tot drie jaar voor een gemiddelde opslagruimte. De levensduur van het systeem is naar verwachting 10 jaar. Daarom zal het product van aanzienlijke economische waarde zijn voor de agro-food sector.

 

Share this

Tweet Share