QCAP-monitoringsysteem gevalideerd in laboratorium en industriële omgeving

De QCAP-partners hebben drie prototypes ontwikkeld voor het monitoren van fruit en aardappels in opslagruimtes. De monitoringsystemen zijn zowel in het laboratorium als in een industriële omgeving getest in Jork, Cranfield en Leuven en de resultaten zijn veelbelovend.

QCAP ging in 2017 van start om een betaalbare, draagbare en volledig geïntegreerde gassensor te ontwikkelen die tegelijkertijd acht vluchtige stoffen kon detecteren. Het ging daarbij om gassen die kunnen wijzen op fermentatie, rijping, beschadiging en rotting tijdens opslag. Een goede samenwerking tussen de partners bleek essentieel.

De sensor bestaat uit diverse individuele componenten: het gasbehandelingssysteem, de elektronica en de software. Daardoor ging men er vanaf het begin van uit dat de ontwikkeling van het volledige systeem een hele uitdaging zou worden. Voor de gelijktijdige detectie van meerdere gassoorten moest een nieuwe laser met een breed spectrum en een hoge intensiteit worden ontwikkeld. Ook de snelle sub-ppmv detectie van meerdere gassoorten was een uitdaging. Hiertoe moest een nieuwe, snelle en betaalbare spectrometer worden ontwikkeld die de gasabsorptie over een breed spectrumbereik kon meten. Daarnaast ontwikkelde het team gebruiksvriendelijke geïntegreerde software om het systeem te bedienen en de gegevens online te analyseren. Maar de grootste uitdaging waren misschien wel de strakke deadline en het krappe budget.

Door de complexiteit van het systeem duurde de ontwikkeling van de sensoren in eerste instantie langer dan verwacht. Het eerste prototype van de sensor werd in januari 2019 naar Leuven verstuurd. Daarna werden nog meer prototypes geproduceerd die naar Jork en Cranfield werden verscheept. Tot nu toe zijn gassen gemeten die vrijkomen bij opslag van aardappels, appels, peren en blauwe bessen. Door de veldtests konden verschillende verbeteringen worden doorgevoerd in de hardware en software van het systeem.

Nu de projectdoelen daadwerkelijk bereikt zijn, bevindt QCAP zich in de eindfase. Eén sensorsysteem staat op dit moment in Jork, waar metingen worden gedaan met blauwe bessen. Het andere staat in Cranfield om metingen te doen met aardappels. Na afronding van de eindrapporten en opmerkingen krijgt het project een vervolg in de vorm van een project met de naam MAX-FRESH waarin de QCAP-sensor zal worden omgevormd tot een commercieel product.

 

Share this

Tweet Share