QCAP-monitoringsysteem zal grote impact hebben in de Duitse fruitstreek Altes Land

Bij het ontwikkelen van een technologie voor versproducten is het niet meer dan logisch om ook Altes Land erbij te betrekken. Altes Land is de grootste naburige fruitproducerende streek in Noord-Europa. De familiebedrijven in deze streek verbouwen hoofdzakelijk appels, maar ook kersen, peren, pruimen en bessen op een landbouwareaal van zo'n 10.000 ha. Een interview met Rolf Kirchhof van de Obstbauversuchsring (OVR) van Altes Land, die al meer dan 31 jaar werkzaam is als opslagadviseur.

 

Wat zijn de belangrijkste taken van de OVR van Altes Land?

“We werken voor zo'n 1000 fruittelers in Noord-Duitsland. Allereerst adviseren we telers bij de rassenkeuze, een van de belangrijkste keuzes die een fruitteler moet maken. Als die keuze eenmaal is gemaakt, hebben telers vaak vragen op het gebied van teelt, gewasbescherming, bemesting, oogstprocedures en opslag (mijn specialisatie). We geven niet alleen individueel advies, maar presenteren onze adviezen ook op evenementen. We organiseren bijvoorbeeld pre-oogstexcursies, winterconferenties en door het jaar heen geven we zo'n 140 gewasbeschermingsrondleidingen met gids in boomgaarden. Direct contact en informatie-uitwisseling met telers is essentieel voor ons.”

Hoe zijn jullie associate partner van het QCAP-project geworden?

“De OVR werkt nauw samen met LWK Niedersachsen bij het onderzoeksstation van Esteburg in Jork. De afdeling vruchtkwaliteit en opslag van LWK houdt zich onder leiding van Dr. Dirk Köpcke bezig met wetenschappelijke vragen, die de OVR implementeert in landbouwprocessen in de praktijk. Dus toen LWK een QCAP-projectpartner werd, was het niet meer dan logisch dat wij als associate partner zouden meewerken aan het project.”

 

Wat is jullie bijdrage aan het QCAP-project?

“Onze belangrijkste taak is het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en de praktijk. Het contact met de telers is essentieel voor het doen van opslagproeven met het QCAP-systeem. Ik help bij het organiseren van de proeven en het onderhouden van contact. Zodra de gassensor beschikbaar komt voor een teler, help ik bij de installatie en het gebruik van de sensor in de opslagruimtes. Daarnaast ga ik regelmatig langs om de werking te controleren en nieuwe opslagexperimenten met het nieuwe systeem te plannen.”

 

Welke impact zal het QCAP-monitoringsysteem hebben op de fruittelers met wie jullie samenwerken?

“Op dit moment wordt de lucht in opslagruimtes van bosbessen vaak gecontroleerd met standaard CA ULO- of DCA-technieken. Daarbij wordt het alcoholgehalte gemeten met behulp van fruitmonsters. Met het QCAP-sensorsysteem wordt het mogelijk elke ruimte zonder labanalyse in realtime te controleren. Zo zal het systeem uiteindelijk leiden tot een betere prijs voor hun producten. Bij de opslag van appels wordt de stabiliteit van het fruit tijdens langdurige opslag meestal geanalyseerd door de teler. Maar bij opslag onder gecontroleerde atmosfeer worden soms fruitmonsters genomen om het alcoholgehalte te meten met een gaschromatograaf. Dus ook voor appels zou het QCAP-gassensorsysteem een effectief en gebruiksvriendelijk alternatief zijn om het fruit te monitoren en verliezen te voorkomen.”

Share this

Tweet Share