QCAP partners organiseren studieavond ‘Innovaties in bewaring’

Op donderdag 28 maart hield VCBT in samenwerking met MeBioS, KULeuven een studie-avond over innovaties in bewaring. Ruime aandacht ging uit naar de beoogde resultaten van het QCAP-project en wat voor nieuwe mogelijkheden de nieuwe sensortechnologie kan scheppen voor de telers. De bijeenkomst vond plaats in Sint-Truiden, België. Onder de aanwezigen waren zowel fruittelers en telersorganisaties als vertegenwoordigers van installateurs van bewaartechnologie. 

Frans Harren, coördinator van het QCAP-project, presenteerde de principes en de mogelijkheden van de ontwikkelde gassensor. Daarna gaf Pieter Verboven, MeBioS, een overzicht van de verschillende commerciële technieken om dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring te realiseren. Tot nu toe zijn deze technieken gebaseerd op het meten van een enkelvoudig signaal. Met de QCAP multi-gassensor zal er een nieuwe dimensie aan mogelijkheden voor deze techniek open gaan. Vervolgens ging Eugene Rokx, Storex, dieper in op de nodige technische voorwaarden waaraan bewaarruimtes dienen te voldoen om deze innovatieve bewaartechnieken met succes te kunnen implementeren.

Na afloop werden de eerste contacten gelegd voor nieuwe implementaties bij telers. Ook waren er brainstorms over verdere stappen in de ontwikkeling van de multi-gassensor en het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten. Al met al was het een boeiende studieavond met een goede balans tussen direct praktisch bruikbare informatie voor de teler en een uitzicht op een nieuwe generatie bewaartechnieken.

Share this

Tweet Share