Samenwerking Wageningen essentieel voor optimale data-interpretatie in praktijksituaties

“De QCAP-detector geeft een schat aan informatie, waarmee boeren hun voedselverspilling aanzienlijk kunnen beperken”

Het instituut ‘Wageningen Food & Biobased Research’ heeft al 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van interactieve bewaarsystemen voor groente en fruit. Vaak werken deze systemen met parameters zoals temperatuur, vochtigheid, zuurstof en koolstofdioxide. Er leeft een grote behoefte om ook andere gassen te monitoren, die bijvoorbeeld duiden op rotting of fermentatie. Daarom doet onderzoeker Ernst Woltering graag mee als associate partner bij QCAP. Hij legt uit wat zijn rol is en wat de QCAP-detector kan betekenen voor de groente- en fruitsector.

Wat is er zo vernieuwend aan QCAP?

“QCAP ontwikkelt een gebruikersvriendelijke detector voor gassen die tot nu toe alleen in een onderzoeksetting te meten zijn. En – heel belangrijk – de nieuwe detector maakt het mogelijk om al die gassen volledig automatisch met één apparaat te monitoren. Zo komt er een grote hoeveelheid data beschikbaar, waarmee de kwaliteit van de producten veel nauwkeuriger bepaald kan worden. Uiteindelijk resulteert dat in minder voedselverspilling.”

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij het project?

“Wij werken al lang samen met de grote spelers op het gebied van bewaarsystemen, zoals Storex. Ook hebben we al verschillende projecten gedaan met Frans Harren van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de projectleider van QCAP. Hij heeft de fysische kennis die nodig is om de gasdetector te bouwen en te optimaliseren. Dit project is dus een logische volgende stap in een duurzame samenwerking.”

Wat is jullie rol in het QCAP project?

“Binnen ons instituut is er veel kennis van biochemische processen in groenten en fruit. Die zetten wij in om te bepalen welke gassen het meest zeggen over de kwaliteit, maar ook om vast te stellen wanneer er een relevante verandering in de gassamenstelling plaatsvindt. Wat betekent het bijvoorbeeld als een gasconcentratie met 10 procent stijgt? Moet de atmosfeer in de bewaarruimte dan worden aangepast of moet het product verkocht worden? Dit moeten we per product bepalen.”

Welke eigenschappen moet het nieuwe monitoringsysteem bezitten?

“Het apparaat moet in de praktijk te gebruiken zijn. Dat klinkt heel simpel, maar de praktijk is heel divers: we hebben te maken met verschillende producten, boomgaarden, oogsten, geografische locaties en bewaarruimten. En soms liggen er ook meerdere producten of oogsten in één ruimte. Daarom moeten we werken aan een zelflerend softwarepakket, waarmee de monitoring op elke situatie aangepast kan worden. Als we daarin slagen, kan QCAP een behoorlijke impact hebben voor de groente- en fruitsector.”

Share this

Tweet Share