Van sensor naar controlesysteem

Het QCAP-consortium ontwikkelt een hightech gasdetector die in een volledig controlesysteem wordt opgenomen.

Betaalbaar sensorprototype
In dit project wordt een gassensor te ontwikkeld die in staat is om acht verschillende gassen tegelijk te detecteren. Hiervoor wordt een nieuw type laser gebruikt dat de spectrale breedte heeft van een gewone lamp én een zeer hoge intensiteit. Om deze te gebruiken in de detector, moeten eerst de detectiemethode geoptimaliseerd worden. Het doel is om een zeer selectief, maar ook betaalbaar, detectiesysteem te creëren.

Bepalen van optimale opslagcondities
Welke gassen worden geproduceerd door welke producten tijdens bewaring? En hoe verhouden deze zich tot de productkwaliteit? Dit is belangrijke informatie om de sensorgegevens te kunnen omzetten in bruikbare informatie over de kwaliteit van groente en fruit. QCAP brengt de gassen in kaart die door aardappelen, appels, bosbessen en peren worden uitgescheiden door rijping, rotting en fermentatie.

Systeemintegratie en validatie
Het is de bedoeling de sensor aan te sluiten op een computergestuurd controlesysteem, waarmee de opslagcondities kunnen worden aangepast. De gebruikers krijgen meldingen over de productkwaliteit, met meldingen als uitstekend, goed of minder goed. Op basis van deze informatie kunnen zij beslissen het product te verkopen of de opslagcondities aan te passen. Het QCAP-project zal dit complete controlesysteem ontwikkelen en testen in bestaande opslagsystemen.

Share this

Tweet Share