VBT draagt via QCAP bij aan duurzame innovatie in de tuinbouwsector

Associate partner Verbond voor Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) is een koepel- en forumorganisatie voor de Belgische tuinbouwsector. Via haar leden bedient de organisatie meer dan 80 procent van de Belgische groente- en fruitproducenten. Algemeen secretaris Luc Vanoirbeek licht toe wat de rol van VBT is binnen de tuinbouwsector en waarom VBT participeert in QCAP.

Wat betekent VBT voor de Belgische tuinbouw?

“Ten eerste verzamelen en verspreiden we sectorspecifieke data, zodat onze leden goed zicht krijgen op recente trends in de markt. Zo brengen wij in kaart hoe de prijzen en volumes per soort evolueren. Daarnaast zorgen we voor een gezamenlijke koers: we doen onderzoek naar potentiële nieuwe afzetmarkten, organiseren praktische zaken en zorgen dat de kwaliteitseisen goed zijn geborgd in centrale richtlijnen. Hierbij zorgen we ook voor de afstemming met de landen om, ons een. Een derde belangrijke taak is het verdedigen van de belangen van onze leden, zowel in de Belgische politiek als in de Europese Unie.” 

Wat zijn jullie belangrijkste aandachtsgebieden op dit moment?

“Wij zijn op dit moment bezig met een marktverkenning in Mexico. Andere landen waar we recent nieuwe afzetmarkten hebben geopend zijn onder andere Vietnam, China en India. Ook zijn we bezig om onze kwaliteitslastenboeken – waarin afspraken staan over de implementatie van landelijk of Europees beleid – af te stemmen op de internationale equivalenten zoals Globalgap en Q-S. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de Europese kwaliteitseisen gewaarborgd zijn. Een ander aandachtspunt is onze campagne ‘Responsibly Fresh’ waarmee duurzaam ondernemen stimuleren. We zien inmiddels dat de producenten steeds meer inzetten op duurzame teelttechnieken en het toepassen van nieuwe technologieën. Het QCAP monitoringssysteem is daar een mooi voorbeeld van.”

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij QCAP?

“Dat liep via het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), een samenwerkingsverband tussen VBT en de Katholieke Universiteit Leuven. Het VCBT beschikt over een unieke onderzoeksinfrastructuur voor bewaring onder gecontroleerde atmosfeer en een uitgebreid laboratorium met geavanceerde meetapparatuur voor alle kwaliteitsaspecten van groenten en fruit. VCBT is partner in het QCAP project en voert het onderzoek uit, VBT is zodoende associate partner geworden.”

Hoe belangrijk is het monitoren van productkwaliteit voor jullie leden?

“De productkwaliteit is een belangrijke hoeksteen van de tuinbouwsector. We opereren in een heel competitieve markt en kunnen ons alleen maar onderscheiden door een constante hoge kwaliteit te bieden. Daar kan zo’n geavanceerd monitoringssysteem een groot verschil in gaan maken. Daarnaast helpt het om de verliezen te reduceren. Dit draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstelling en aan een optimale prijs-kwaliteitverhouding van de producten.”

Share this

Tweet Share