VCBT en LWK presenteren eerste QCAP-resultaten tijdens CAMA-congres

CAMA is een belangrijk internationaal onderzoekscongres over de opslag van fruit en groente in een gecontroleerde en gemodificeerde atmosfeer. Het wordt iedere vier jaar gehouden, de laatste editie vond plaats in het Poolse Warschau. Een delegatie van VCBT en LWK presenteerden een QCAP-poster en de eerste resultaten van hun opslagexperimenten met Conference-peren.

Doel van het QCAP-project is het detecteren van meerdere Volatile Organic Compounds (VOC’s), vluchtige organische stoffen die door opgeslagen fruit worden geproduceerd. Met deze data kunnen het opslagproces geoptimaliseerd worden om zo verlies van fruit te voorkomen. De projectpartners LWK en VCBT zijn betrokken bij de eerste stap: de identificatie van de vluchtige stoffen die worden geproduceerd en hun concentratie tijdens diverse afbraakprocessen. Voor dit onderzoek oogstten ze peren die ze negen maanden onder meerdere omstandigheden opsloegen. Daarna werden monsters genomen van de opslagatmosfeer en werden de vluchtige organische stoffen in deze atmosfeer bepaald.

Statistische analyse toonde aan welke VOC’s gelinkt waren aan welke opslagomstandigheden. Zo bleek uit de resultaten dat aceetaldehyde, aceton en propeen voornamelijk geproduceerd worden bij afwijkende opslagomstandigheden, terwijl ethyleen en methanol vaker worden geproduceerd door gezonde peren. Dit betekent dat deze vluchtige stoffen kunnen worden gebruikt als indicatoren voor de fruitkwaliteit. Informatie over de VOC-concentratie – mits gemeten in opslagruimtes – kan daarmee dienen om de opslagomstandigheden te optimaliseren, om verlies te voorkomen en de fruitkwaliteit te behouden.

Het onderzoek zal worden gepubliceerd in Acta Horticulturae. De volgende stap bestaat uit een verdere optimalisering van de meetprocedures, zodat de methodes naar commerciële ruimtes kunnen worden opgeschaald.

Share this

Tweet Share