Nieuwe brug voor de URBCON pilot in Rotterdam

Het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam werkt samen met TU Delft en de Universiteit Gent aan een pilotproject. Het is de bedoeling dat er een brug wordt vervaardigd met het duurzame betonmengsel dat ontwikkeld wordt in het URBCON-project. De ervaring die wordt opgedaan in dit project is belangrijk voor Rotterdam om duurzaamheidsambities waar te maken. Bovendien heeft Rotterdam veel ervaring met innovaties op het gebied van o.a. hogesterktebeton en composiet, waardoor Rotterdam een zeer geschikte partner is binnen Urbcon.

Voor dit project heeft Rotterdam wel moeten uitkijken naar een nieuw object, om als pilot te kunnen dienen. Omdat de twee kleine voetgangersbruggen aan de Steve Bikoplaats in Rotterdam al eind 2021 vervangen moeten zijn, is het niet haalbaar om deze te gebruiken als pilot. De ontwikkeling incl. materiaaltests van het betonmengsel vergt namelijk veel tijd, daarom heeft Rotterdam de overstap gemaakt naar de ‘Botreep’-brug in Hoogvliet, Rotterdam. Deze brug is maar liefst 24 meter lang en bijna 3 meter breed en moet eind 2022 vervangen zijn.

Dus niet twee kleine bruggen, maar één grote. Architect van de brug is Marc Verheijen van de gemeente Rotterdam. Hij zal betrokken zijn bij de noodzakelijke aanpassingen aan het ontwerp om toepassing van URBCON mogelijk te maken.

Er is een testplan betonmengsels opgesteld in samenwerking met TU Delft, Universiteit Gent en FDN. De TU Delft levert twee mengsels aan, maar er gaat er waarschijnlijk maar één gebruikt worden. Daar bestaat echter nog discussie over. De testperiode zal starten in de eerste helft van 2021 en loopt gedurende heel 2021. Sommige tests worden later uitgevoerd, in samenwerking met de nog te kiezen aannemer.

De eerste stappen in het plan ten behoeve van de uitvoering van de brug zijn het starten van de tests. Deze tests en full-scale tests die in 2022 zullen worden gedaan zullen worden gebruikt bij het verkrijgen van een omgevingsvergunnig van Bouwtoezicht van de gemeente Rotterdam. Het i-bureau is hiervoor reeds in contact met Bouwtoezicht. Er is daarvoor een planning opgesteld. De planning is dat begin volgend jaar het contract wordt opgesteld, begin 2022 is de aanvang van de realisatie. De kandidaat aannemers hebben eerder innovatieve projecten voor Rotterdam gedaan.

Share this

Tweet Share